Citrix Team lead /Citrix Admin Closed

  • Type of employment Freelance
  • Specialization Administration
  • Start of project 28.02.2019
  • Term of allocation 12 months
  • Location Prešov / Slovakia
  • Rate 4000 to 4800 € monthly
I am interested

Hľadáme skúseného kandidáta na pozíciu Citrix Team Lead/Citrix Admin.

Job description

klient: Raiffeisen banka

miesto práce: ideálne Prešov, prípadne Nitra

- možnosť čiastočnej remote práce 2-3 x v týždni

plán: prijať 4 ľudí- 1 Team Lead a 3 Citrix Admin, aktuálny stav- 1 Citrix admin, potreba ešte ďalších 3 ľudí 

trvanie projektu: 12 mesiacov a viac – ak by kandidáti mali aj iné zručnosti a nebola by viac potreba Citrix adminov, dajú sa presunúť na iné oddelenie, napr. Azure, AWS

zahraničné služobné cesty: predpoklad cca. 5 dní za pol roka, kandidát buď uvedie dve rôzne sadzby- domovskú a zahraničnú alebo sa dohodne na preplatení nákladov

Requirements

veľmi dobrá znalosť XenApp/XenDesktop, Citrix XenServer , Citrix NetScaler , Windows Server OS na úrovni administrátor špecialista

skúsenosti s Citrix Infraštruktúrou od verzie 7.13

znalosť technológii na báze Microsoft Windows , znalosť XenApp/XenDesktop, Citrix XenServer , Citrix NetScaler

znalosť nemeckého alebo anglického jazyka na komunikatívnej úrovni nevyhnutná

Výhodou: skúsenosti s NetScaler

You could be also interested in there offers

If you are not interested in this offer but you can recommend us someone who might be, please tell us and we will be glad to thank you. In case we allocate your recommended candidate, we will pay you 480 €.