IT Analytik/Solution Architekt Obsadená

 • Spôsob spolupráce Freelance
 • Kategória Consulting
 • Začiatok spolupráce 01.10.2019
 • Dĺžka spolupráce 12 mesiacov a viac
 • Lokalita Bratislava / Slovensko
 • Ohodnotenie 7000 až 8000 € mesačne
Mám záujem

Hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu IT Analytik/Solution Architekt.

Popis pozície

Úlohy:
 • analýza a príprava funkčných špecifikácii pre jednotlivé úverové projekty úverového programu
 • tvorba technickej IT dokumentácie, funkčných špecifikácii, návrh solution a aplikačnej architektúry, integrácii, dátoveho modelu, spracovanie nefunkčných požiadaviek;
 • súčinnosť pre vývoj softvéru, test a IT prevádzky
Očakávaný výstup:
 • pripravená IT funkčná špecifikácia k jednotlivým novým business požiadavkám, na základe ktorej bude prebiehať vývoj (programovanie)
 • za účelom prípravy očakávaného výstupu bude potrebná komunikácia s interným zadávateľom (business, IT security), vyjasňovanie si ich požiadaviek a komunikácia s vývojármi ohľadne technickej časti pripravovanej funkčnej špecifikácie.
 • vysvetlenie, odkomunikovanie pripravenej funkčnej špecifikácie interným vývojárom a testerom.
 • zodpovednosť za prípravu technickej IT dokumentácie, návrh aplikačnej architektúry, logického dátového modelu, číselníkov, návrhy rozhraní (orchestrácie), služby, APIs, spracovanie nefunkčných požiadaviek.
 • zodpovedanie otázok vývojárom počas vývoja
 • zodpovedanie otázok testerom pri príprave TC
 • súčinnosť pri riešení a oprave chýb vrámci testovania (business, vývoj, testeri)
 • podpora implementovaných riešení, ich rozširovanie a modifikácia

Home-office:
po dohode (účasť na stretnutiach povinná, práca na príprave funkčnej špecifikácie možná z domu)

Požiadavky

 • skúsenosti s integráciou rôznych komponentov IS
 • skúsenosti so špecifikáciou a analýzou požiadaviek (bankové systémy výhodou)
 • dobré komunikačné schopnosti
 • BPMN - Business Process Model and Notation
 • Enterprise Architect
 • znalosť DB SQL, Oracle, DWH- podstatná
 • návrh dátového modelu, mapovanie na dátový model
 • znalosť princípov webových technológii (MVC architektúra, REST a pod. výhodou)
 • integrácia pomocou web services na úrovni mapovania dát (atribúty na vstupe/výstupe)
 • skúsenosti z bankového prostredia (z úverového procesu výhodou)

Ak na ponuku nechceš reagovať, ale vieš o niekom kto by o ňu mohol mať záujem, odporuč nám ho a radi sa Ti odvďačíme. Pri úspešnom obsadení Tebou doporučeného kandidáta Ti vyplatíme 800 €.